Glastec är ett unikt skydd för bilens rutor. Fördelarna är att rutorna blir mycket
lätta att hålla rena från insekter, smuts och trafikfilm, vilket medför bättre sikt.

Reflexer - Vid mörkerkörning minskar reflexerna. Studier i USA har visat att
reaktionstiden vid körning i regn minskar med 25% om rutan är behandlad med Glastec.

Lång hållbarhet - Skyddet ska inte förväxlas med liknande produkter på marknaden.
Glastec förenar sig med glaset och har därför en mycket lång hållbarhet.

Enkel rengöring - Rutan blir efter behandling tätare vilket gör att is, smuts
och insekter m.m. inte får fäste på glaset som därför blir lätt att rengöra.