Motortvätt
I motorummet samlas dam och smuts som på sikt kan leda till att det blir fel.
Vi avfettar, spolar och tvättar ur på ställen där det är svrt att komma åt. En ren
motot är alltid bättre än en smutsig.