Det kan finnas många anledningar till att bilens interiör måste saneras.
Eftersom det är en miljö som man spenderar mycket tid i är det förutom
av trivselskäl även viktigt ur hälso- och allergisynpunkt att kvalster och
bakterier avlägsnas.

Klädseltvätt
Smutsig och fläckig klädsel rengörs med hjälp av en hetvattentvätt. Tvättvattnet
upphettas till ca. 85° för att bakterier och kvalster ska dödas. Speciella smutslösande
medel används.

Luktsanering
Dålig lukt i bilen kan avlägsnas genom att bilen foggas. Det innebär att vi gasar
hela bilen med bakteriedödande medel. Vi anpassar gasen efter vilken lukt som
ska neutraliseras. Utmärkt mot rökdoft, mögel, djur, matrester m.m. Vid svårare
nedsmutsning bör bilens interiör klädseltvättas före behandlingen.