Handtvätt är bättre än dåliga bortstvättar. Vi avfettar vid behov, tvättar och snyggar
till din bil på utsidan. Allt sker i vår tvätthall där mutsvattnet tas om hand som det
ska och inte rinner rätt ut i dagvattnet.